Leanin hyödyntäminen

Lean-ajattelua ja -työkaluja on hyödynnetty menestyksellisesti valmistavassa teollisuudessa jo yli 25-vuoden ajan. Tuona aikana teollisuuden tuottavuus on parantanunut merkittävästi. Sen sijaan haasteena on ollut lisätä alati kasvavan palvelusektorin ja siihen liittyvän erityyppisen toimisto- ja asiantuntijatyön tuottavuutta. Samoin terveydenhuollossa on huomattu Leanin mahdollisuudet toiminnan tuottavuuden parantamisessa.

Tuotanto

Leanin mahdollisuudet tuotantoympäristössä ovat kiistattomat. Eri toimialoilla on erilaiset perinteet uudistua ja hyödyntää esimerkiksi Leania kehittämistyön tukena. Mikäli ette ole yrityksessänne vielä kokeilleet Leanin hyödyntämistä tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamisessa nyt alkaa olla korka aika.

Palvelut

Miksi toimistotyön ja palveluiden tuottavuutta täytyy parantaa merkittävästi? Suurin osa henkilötyövuosista suomalaisessa työelämässä tehdään erilaisissa toimistotyöhön eli sisäisiin ja ulkoisiin palveluihin liittyvissä tehtävissä. Merkittävä osa asiakastarpeen hoitamisesta aiheutuvista kustannuksista (jopa 60 – 80 %) liittyvät erilaisiin prosesseihin joissa palvellaan sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita. Tuottavuuden parantaminen on jatkuvasti ajankohtainen haaste sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa.

Arvostetun saksalaisen Frauenhof Institut-tutkimuslaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan toimistoympäristössä 38 % työajasta kuluu sellaisiin tehtäviin, joille loppuasiakas ei näe arvoa eikä olisi valmis niistä maksamaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että viisipäiväisessä työviikossa on keskimäärin kaksi päivää hukka-aikaa, joka ei tuota lisäarvoa loppuasiakkaalle.

Terveydenhuolto

Leania on hyödynnetty terveydenhuollossa jo pitkään mm. Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Viime vuosien aikana korostuneet mm. hoitotakuulakiin pohjautuvat toiminnan tuottavuuden tehostamisvaatimukset ovat tehneet Leanin hyödyntämisen ajankohtaiseksi myös suomalaisessa terveydenhuollossa.

Miten kannattaa toimia?

Jotta organisaatio kykenee merkittävästi parantamaan tuottavuuttaan, sen tulee hyödyntää Lean-ajattelua, -menetelmiä ja -työkaluja myös sisäisissä ja ulkoisissa palveluissa sekä näihin liittyvissä prosesseissa ja työtehtävissä.

Leanin hyödyntäminen tuottavuuden parantamisessa ei tarkoita sitä että tehdään töitä entistä kovempaan tahtiin, vaan se että tehdään asiakkaan näkökulmasta oikeita tehtäviä ja niitäkin oikein.