Lean_Value Stream -workshop


WORKSHOPIN KUVAUS
Lean_Value Stream -workshopissa keskitytään kuvaamaan ja analysoimaan kehittämisen kohteeksi valittu organisaation avainprosessi.

HYÖTYSI WORKSHOPIN TILAAJANA
Lean_Value Stream -workshopin aikana tunnistetaan sellaisia tekijöitä jotka merkittävästi hidastavat prosessin läpimenoaikaa ja heikentävät tuottavuutta. Näiden tekijöiden kuntoon saattamisella (esim. Kaizen -workshopin keinoin) saadaan merkittäviä parannuksia prosessin tuottavuuteen ja läpimenoaikaan.

WORKSHOPIN ETENEMINEN
Tilaajan toivomuksesta workshopin alkuun voidaan liittää koulutuksellinen osuus koskien Lean-ajattelun ja menetelmien hyödyntämistä ja erityisesti arvovirta-analyysin (Value Stream) merkitystä kehittämistyössä. Tämä mahdollistaa myös sellaisten työntekijöiden, joilla ei ole aiempaa tietämystä Leanista ja arvovirran kuvaamisesta, täysipainoisen osallistumisen workshop-työskentelyyn.Tyypillisesti Lean_Value Stream -workshopit kestävät kaksi työpäivää. Ensimmäisen päivän aikana keskitytään kuvaamaan arvovirran nykytila ja toisena päivänä löytämään arvovirran tavoitetila ja tunnistamaan keinot tämän tavoitetilan saavuttamiseksi.

KÄYTETYT TYÖMENETELMÄT
Lean_Value Stream -workshopin aikana hyödynnämme Lean-johtamiseen pohjautuvia arvovirtakuvauksen työkaluja sekä erilaisia luovan ongelmanratkaisun, analyysin ja synteesin menetelmiä, jotta saamme konkretisoitua arvovirralle asetetun tavoitetilan saavuttamiseen liittyvät toimenpiteet.

MIKSI ULKOPUOLISTA ASIANTUNTEMUSTA?
Pitkän kokemuksemme myötä workshopin tuotokset ovat selkeät ja dokumentoidut, tiedämme mitkä työmenetelmät sopivat mihinkin ongelmaan ja tilanteeseen jotta asiat saadaan työstettyä objektiivisesti.

HINTA
On tyypillistä että Lean_Value Stream -workshopien kesto on noin kaksi työpäivää. Keskustelemme yhdessä asiakkaan kanssa tietyn prosessin kehittämistarpeen huomioivasta workshopin mitoituksesta ja teemme asiakkaalle kirjallisen tarjouksen tämän perusteella.

MITEN TOIMIA?
Hahmota workshopin tarkempi ajankohta, ja varmista että se on vielä vapaana ottamalla yhteyttä info@mcs.fi tai soittamalla 09-4289 9177. Tämän jälkeen aloitamme valmistelut workshopin toteuttamiseksi.
pdf

Lataa workshopin esite