Lean_Kaizen -workshop


WORKSHOPIN KUVAUS
Lean_Kaizen -workshopissa keskitytään tuottamaan merkittäviä parannuksia suhteessa asetettuun kehittämistarpeeseen. Käytännössä jopa useiden kymmenien prosenttien parannukset esimerkiksi prosessin suoritustasossa ovat mahdollisia.

HYÖTYSI WORKSHOPIN TILAAJANA
Kaizenin yhteydessä toteutetut ja sitä seuraavat konkreettiset kehittämistoimet tuovat merkittävän parannuksen suhteessa asetettuun kehittämistarpeeseen.

WORKSHOPIN ETENEMINEN
Tilaajan toivomuksesta workshopin alkuun voidaan liittää koulutuksellinen osuus koskien Lean-ajattelun ja menetelmien hyödyntämistä ja erityisesti Kaizenien merkitystä ja sisältöä kehittämistyössä. Tämä mahdollistaa myös sellaisten työntekijöiden, joilla ei ole aiempaa tietämystä Leanista ja Kaizen-toiminnasta, täysipainoisen osallistumisen Kaizen-työskentelyyn.

Tämän jälkeen keskitymme selkeyttämään asetetun kehittämistavoitteen taustalla olevan problematiikan, löytämään siihen konkreettisia ratkaisuja, ottamaan joitain ratkaisuja käyttöön jo Kaizenin aikana ja tekemään toimenpidesuunnitelman sellaisten toimien osalta joita ei eri syistä pystytä Kaizenin yhteydessä toteuttamaan.

KÄYTETYT TYÖMENETELMÄT
Kaizenin aikana hyödynnämme Lean-johtamiseen pohjautuvia työkaluja sekä erilaisia luovan ongelmanratkaisun, analyysin ja synteesin menetelmiä, jotta pääsemme Kaizenille asetettuihin kehittämistavoitteisiin.

MIKSI ULKOPUOLISTA ASIANTUNTEMUSTA?
Pitkän kokemuksemme myötä workshopin tuotokset ovat selkeät ja dokumentoidut, tiedämme mitkä työmenetelmät sopivat mihinkin ongelmaan ja tilanteeseen jotta asiat saadaan työstettyä objektiivisesti.

HINTA
On tyypillistä että Kaizen -workshopien kesto vaihtelee tyypillisen keston ollessa 2-5 työpäivää. Keskustelemme yhdessä asiakkaan kanssa tunnistetun kehittämistarpeen huomioivasta Kaizenin mitoituksesta ja teemme asiakkaalle kirjallisen tarjouksen tämän perusteella.

MITEN TOIMIA?
Hahmota Kaizenin tarkempi ajankohta, ja varmista että se on vielä vapaana ottamalla yhteyttä info@mcs.fi tai soittamalla 09-4289 9177. Tämän jälkeen aloitamme valmistelut Kaizenin toteuttamiseksi.

Usein Kaizenin valmistelu aloitetaan neljä-kuusi viikkoa ennen toteutusta. Hyvällä valmistelulla on suuri merkitys Kaizenin onnistumiseen. Valmistelun yhteydessä huomioidaan tilaajan toiveet. Tyypillisesti tilaajan tulee varata valmisteluvaiheessa omaa työaikaansa kahdesta neljään tuntia.
pdf

Lataa workshopin esite