Lean tuotannossa (2 päivää)

Koulutuksen tavoite:

Kurssi antaa osallistujilleen tietämyksen Lean-ajattelun, -menetelmien ja -työkalujen taustoista erityisesti tuotannollisessa toimintaympäristössä. Osallistujat pystyvät koulutuksen jälkeen toimimaan aktiivisesti organisaation Lean-kehittämishankkeissa.

Kohderyhmä:

Kurssin kohderyhmänä ovat kaikki henkilöt, jotka työskentelevät tuotannon parissa. Kurssi sopii sekä johdolle, esimiehille, asiantuntijoille ja työntekijöille.

Koulutusmenetelmät:

Varmistamme parhaat mahdolliset oppimistulokset ja opitun siirtämisen osallistujien omiin työympäristöihin siten, että koulutus perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja työstämiseen.

Koulutuksen sisältö:

1. päivä Leanin tausta ja -työkalut

– Leanin viisi perusperiaatetta

– Hallinnollisen ja toimistotyön kahdeksan hukkaa

– Millaisia tuloksia Leanilla saavutetaan?

– Leanin keskeiset menetelmät ja työkalut

2. päivä Leanin toteuttaminen tuotannossa

– Jatkuva kehittäminen osana arkea

– Työntekijöiden osallistaminen jatkuvaan kehittämistoimintaan

– Organisoituminen Lean-toimintaan

– Leanin toteuttamisen käytännössä

– Leanin kriittiset menestystekijät