Lean-tietämystä johtoryhmälle (2 tuntia)

Koulutuksen tavoite:

Koulututuksen tavoitteena on lisätä osallistujien tietämystä Leanista ja sen mahdollisuuksista organisaation tuottavuuden kehittämisessä.

Kohderyhmä:

Tämän intensiivisen koulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti organisaatioiden johtoryhmät, jotka haluavat lisätietoa Leanin mahdollisuuksista.

Koulutusmenetelmä:

Koulutuksen toteutustapana on aktiiviseen osallistumiseen ja keskusteluun kannustava luento.

Koulutuksen sisältö:

– Leanin tausta ja perusperiaatteet
– Millaisia tuloksia Leanilla saavutetaan?
– Organisoituminen Lean-toimintaan
– Leanin toteuttamisen käytännössä
– Leanin kriittiset menestystekijät