Leanin hyödyntäminen ja muutosjohtaminen (1 päivä)

Koulutuksen tavoite:

Koulutus lisää osallistujien tietämystä Leanin hyödyntämistä osana jatkuvaa parantamistoimintaa ja siihen liittyvää muutosjohtamista. Osallistujat pystyvät koulutuksen jälkeen toimimaan aktiivisesti Leaniin liittyvissä muutoshankkeissa.

Kohderyhmä:

Koulutuksen kohderyhmänä ovat kaikki henkilöt, joita muutoksen katsotaan koskevan. Koulutus sopii sekä johdolle, esimiehille, asiantuntijoille ja työntekijöille.

Koulutusmenetelmät:

Varmistamme parhaat mahdolliset oppimistulokset ja opitun siirtämisen osallistujien omiin työympäristöihin siten, että koulutus perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja työstämiseen.

Koulutuksen sisältö:

Leanin tausta ja -työkalut

– Leanin perusperiaatteet
– Jatkuva kehittäminen osana arkea
– Työntekijöiden osallistaminen jatkuvaan kehittämistoimintaan
– Organisoituminen Lean-toimintaan

Muotosjohtaminen ja Lean

– Leanin toteuttaminen käytännössä
– Suunnitelmallisen muutoksen vaiheet
– Muutosviestintä muutoksen tukena
– Vaiheistetun muutoksen toteuttaminen
– Sopeutuminen jatkuvaan muutokseen